Προσωπικό 2016-2017


Διευθυντής: Χριστινάκης Βασίλειος ΠΕ03.50 Μαθηματικός Ε.Α.Ε.

Υποδιευθύντρια: Ραμουτσάκη Άννα ΠΕ03.50 Μαθηματικός Ε.Α.Ε.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 1. Διακίδη Ελένη-Ειρήνη ΠΕ02.50 Φιλόλογος Ε.Α.Ε.
 2. Ζαχαριάδου Χρυσούλα ΤΕ16.00.50 Μουσικός Ε.Α.Ε.
 3. Καλαντζή Παρασκευή ΠΕ09.50 Οικονομολόγος Ε.Α.Ε.
 4. Καρβελά Παρασκευή ΠΕ19.50 Πληροφορικής Ε.Α.Ε.
 5. Κασσωτάκη Μαρία ΠΕ03.50 Μαθηματικός Ε.Α.Ε.
 6. Κεμεντζεσίδου Παναγιωτα ΠΕ18.02.50 Διοίκησης Επιχειρήσεων Ε.Α.Ε.
 7. Κούκουλα Γεωργία ΠΕ02.50 Φιλόλογος Ε.Α.Ε.
 8. Κωνσταντακοπούλου Κωνσταντίνα ΠΕ06.50 Αγγλικής Φιλολογίας Ε.Α.Ε.
 9. Λιάγκος Χρήστος ΠΕ20.50 Πληροφορικής Ε.Α.Ε.
 10. Μπασδάρα Μαργαρίτα ΠΕ02.50 Φιλόλογος Ε.Α.Ε.
 11. Νιμορακιωτάκη Ιωάννα ΠΕ02.50 Φιλόλογος Ε.Α.Ε.
 12. Πολύδερας Ανδρέας ΠΕ10.50 Κοινωνιολόγος Ε.Α.Ε.
 13. Ράντο Αντωνία ΠΕ08 Καλλιτεχνικών
 14. Σουρβάνος Διονύσιος ΠΕ11.01 Φυσικής Αγωγής Ε.Α.Ε.
 15. Τσίρος Δημοσθένης ΠΕ04.01.50 Φυσικός Ε.Α.Ε.

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 1. Μπεκρή Γαρυφαλιά  ΠΕ23 Ψυχολόγος
 2. Μπόνη Ρενάτα   ΠΕ23 Ψυχολόγος
 3. Γιακουμή Σοφία  ΠΕ30 Κοινωνική Λειτουργός
 4. Σταματέλλου Διαλεχτή  ΠΕ30 Κοινωνική Λειτουργός

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

 1. Μαλλίνη Ιωάννα ΔΕ1

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 5ου ΣΔΕΥ Ρόδου

 1. Βελούδου Γεωργία  ΠΕ23 Ψυχολόγος
 2. Ξανθοπούλου Κωνσταντίνα ΠΕ30 Κοινωνική Λειτουργός