Σχετικά


Η παρούσα ιστοσελίδα κατασκευάστηκε το σχολικό έτος 2013-2014 από τον Χριστινάκη Βασίλη ΠΕ03 και έκτοτε συντηρείται και ανανεώνεται από το ίδιο.

Όπου στην παρούσα ιστοσελίδα εμφανίζονται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων μαθητών/τριών του σχολείου είναι με την έγγραφη άδεια των κηδεμόνων τους.

Ορισμένοι από τους στόχους που προσπαθεί να καλύψει η ιστοσελίδα μας είναι η ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις του σχολείου, η προβολή των επιτευγμάτων των μαθητών, η ενημέρωση Γονέων-Κηδεμόνων, Εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών και γενικότερα η επικοινωνία με την κοινωνία.