Προσωπικό 2012-2013


Διευθυντής: Χριστινάκης Βασίλειος

Εκπαιδευτικοί

 1. Αγγελοπούλου Μαρίνα ΠΕ02
 2. Αναστασάς Βασίλειος ΠΕ02
 3. Βασιλάκη Αργυρώ ΠΕ09
 4. Γιαβάσογλου Νικόλαος ΠΕ04.01
 5. Κοντοζαμάνης Παναγιώτης ΠΕ19
 6. Κουρμάνος Φίλιππος ΠΕ18.02
 7. Κωνσταντακοπούλου Κωνσταντίνα ΠΕ06
 8. Μορφοπούλου Συμέλα ΠΕ02
 9. Μπεκρή Γαρυφαλιά ΠΕ23
 10. Νιμορακιωτάκη Ιωάννα ΠΕ02
 11. Παπαβασιλείου Μαρία ΠΕ09
 12. Παπαγούλας Γεώργιος ΤΕ16
 13. Παπαδόπουλος Παναγιώτης ΠΕ08
 14. Παυλής Ελευθέριος ΠΕ20
 15. Πάχου Χριστίνα ΠΕ19
 16. Ραμουτσάκη Άννα ΠΕ03
 17. Σκιαθίτης Ιωάννης ΠΕ20
 18. Σουρβάνος Διονύσιος ΠΕ11.01